mandag 24. januar 2011

Vorma (svanefoss)

Ett stridt område som huser flere arter. Det er i hovedsak områdene sørover som er ettertraktede. Her kan man sommerstid få stam, vederbuk og mort av våre karpefiskarter. Stam og vederbuk ligger normalt mellom 0,5-1,8kg, men området leverer større og større fisk. For meitefiskere kan de små bakevjene langs vetsiden være spennende. Harr finnes det mye av i området og av god størrelse. Vinterstid ble det fanget mye lake i området og av meget respektabel størrelse. Dette er ikke mulig føre februar ettersom det er vinterfredning fra 15.okt til 1.feb som strekker seg 850 meter ovenfor og 1800 meter nedenfor demningen. Etter 1.feb gjelder 50 meter ovenfor og 100 meter nedenfor.

NB: husk fiskekort, mye sherriff-virksomhet i dette området :P

Kart med plasser

Transjøen

Ett vann det ble isfisket mye før, men nå er det mer sjelden man finner folk utpå isen der. Vannet er uttrykksvis ganske så næringsrikt og huser en ganke tett bestand av gjedde. Gjedda i vannet er det uvitenhet om ang størrelse. Kjell har hatt en del pass der, uten store resultatet. Men etter at man har fisket en del turer i vannet får man på en måte mer og mer trua på at vannet kan huse noen skikkelige kannibaliserende purker.
Abboren i vannet var det folk var ute etter tidligere og det meste ligger til rette for at vannet skal huse noen store eksemplarer. Vanlig pimpelfiske har resultert i gode fangster av fisk opp mot halvkiloen.
Mort er den siste arten som er registrert i vannet. I motsettning til de fleste andre vann i nærområdet hvor morten er mangetallig og liten av vekst er det langt færre og større individer i dette vannet. Dog virker det ikke som at morten kommer opp mot specimenstørrelse.

Joda, det går stor gjedde her (ref bitemerket). Er bare det å få`n :P

Kart

Bunntjern

Rett nord for Jessheim ligger det ett lite tjern med karuss. Har selv gjort ett noe misslykket forsøk her for 2 år siden, men helt misslykket var det ikke. For selv om fisken uteble, ble det spist på fórplassen etter hver gang jeg hadde fóret der. Og den ene kvelden jeg var ute og fóret så jeg konturene av en karuss som var av god størrelse (kiloen +). Desverre hadde jeg ikke utstyret med, og påfølgende dag snudde været. Dette vannet burde som mange andre av grytesjøene i dette området blitt utforsket næremere. Det går rykter om stor karuss fanget under prøvefiske, men her er kildene svært usikkre.

Kart

Vorma (sundet)

På sørsiden av sundbrua finnes det ett større område som kan by på ett bra meitefiske. Hvis man fisker ut i strømområdet (vest) finnes det en god bestand vederbuk av størrelse opp mot 2kg+, samt harr opp mot og over kiloen. Hvis man fisker sørover så er det en stor sandgrunne med vegetasjon helt innerst. Denne plassen er det observert ansamlinger av stor brasme under gyteperioden og utover sommeren. En større fóringskampanje burde bære resultater, og vormabrasma er av meget akseptabel størrelse.

Kart med område beskrivelse