mandag 24. januar 2011

Transjøen

Ett vann det ble isfisket mye før, men nå er det mer sjelden man finner folk utpå isen der. Vannet er uttrykksvis ganske så næringsrikt og huser en ganke tett bestand av gjedde. Gjedda i vannet er det uvitenhet om ang størrelse. Kjell har hatt en del pass der, uten store resultatet. Men etter at man har fisket en del turer i vannet får man på en måte mer og mer trua på at vannet kan huse noen skikkelige kannibaliserende purker.
Abboren i vannet var det folk var ute etter tidligere og det meste ligger til rette for at vannet skal huse noen store eksemplarer. Vanlig pimpelfiske har resultert i gode fangster av fisk opp mot halvkiloen.
Mort er den siste arten som er registrert i vannet. I motsettning til de fleste andre vann i nærområdet hvor morten er mangetallig og liten av vekst er det langt færre og større individer i dette vannet. Dog virker det ikke som at morten kommer opp mot specimenstørrelse.

Joda, det går stor gjedde her (ref bitemerket). Er bare det å få`n :P

Kart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar