mandag 24. januar 2011

Vorma (sundet)

På sørsiden av sundbrua finnes det ett større område som kan by på ett bra meitefiske. Hvis man fisker ut i strømområdet (vest) finnes det en god bestand vederbuk av størrelse opp mot 2kg+, samt harr opp mot og over kiloen. Hvis man fisker sørover så er det en stor sandgrunne med vegetasjon helt innerst. Denne plassen er det observert ansamlinger av stor brasme under gyteperioden og utover sommeren. En større fóringskampanje burde bære resultater, og vormabrasma er av meget akseptabel størrelse.

Kart med område beskrivelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar